Seminar Professor Dr. Dr. h.c. Martin Fischer

Op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019 verzorgen we opnieuw een seminar met Professor Dr. Dr. h.c. Martin Fischer. We hebben veel vragen van eerdere deelnemers gehad om hem opnieuw uit te nodigen en  zijn dan ook heel blij dat hij weer toegezegd heeft. We feliciteren Professor Fischer met het in april toegekende eredoctoraat uitgereikt door de  Justus-Liebig-Universität Gießen in het vakgebied diergeneeskunde. Een compliment voor zijn levenswerk.

On Saturday 13 and Sunday 14 April 2019 we will be organising another seminar with Professor Dr. Dr. h.c. Martin Fischer. We have had a lot of questions from previous participants to invite him again and are very happy that he has promised coming to Calming Signs again. We congratulate Professor Fischer on the honorary doctorate awarded in April by Justus-Liebig-Universität Gießen in the field of veterinary medicine. A compliment for his life’s work.

Over de beweging van honden bestaan nog steeds veel misverstanden. Niet alleen bij hondeneigenaren, maar ook bij professionals zoals dierenartsen, orthopedisch specialisten en gedragsdeskundigen. De vorige keer bleek 1 dag erg kort te zijn om het veelomvattende onderzoek te behandelen. Daarom is besloten om deze keer het seminar over 2 dagen te verdelen. Op zaterdag wordt het dogs in motion onderzoek behandeld en zondag gaan we dieper in op de materie, zoals toepassingen en nieuw inzicht in operaties en medicatie.

There are still many misunderstandings about the movement of dogs. Not only among dog owners, but also among professionals such as veterinarians, orthopaedic specialists and behavioural experts. The previous time 1 day turned out to be very short to handle the comprehensive research. That is why it was decided to divide the seminar over 2 days this time. On Saturday the topic is the dogs in motion research and on Sunday we will go deeper into the subject matter, such as applications and new insights into (knee)surgery and medication.


Looking at bones, joints or muscles, their function is not necessarily clear from their form. MARTIN S. FISCHER’s overarching research interest has always been the integration of form and function and the function of motion. In this video, he explains how locomotion, how animals and humans move, influences all locomotor operators. To examine the function of form the researchers need to study form during motion. For this, they use fluoroscopy (high-speed X-rays), EMG’s of muscles and observe the overall behavior of the experimental subject. This gives them the opportunity to study the three-dimensional function of limbs. They have had numerous findings, among them the mismatch of the terminology of human muscles applied to dogs; another one concerns the reason for the zigzag shape of birds’ legs. Their findings have multiple implications, for instance in the development of treatments in veterinary medicine.

Doelgroep / Intended audience

Hondentrainers, Gedragsdeskundigen, Dierenartsen, Chirurgen, Fysiotherapeuten, Orthopeden, Canine Bowen Therapeuten, Fokkers, Uitlaat Services, Daycare Centra, Asielen, Herplaatsing Organisaties, Dierenspeciaalzaken, Fysiotherapeuten, Honden uitlaat services, en natuurlijk niet te vergeten hondeneigenaren en iedereen die graag meer kennis willen vergaren over honden.

Medical and Behavioral specialists like Dogtrainers, Behavioural Consultants,Veterinarians,Veterinary Surgeons, Physiotherapists, Orthopedists, Canine Bowen therapists, Breeders, Dog Walkers, Petshop Owners, Animal Shelters, Dog Daycare Centres, Rescue dogs and Rehoming Foundations, Dogowners and everyone who likes more knowledge about movement in Dogs. 

Spreektaal / Speaking language

Engels

Lokatie

Tijdsindeling

Zaterdag 13 april 2019

Registratie 08.30 – 09.15

Start seminar 09.30 uur – einde 17.00.  Deelnemers die te laat zijn kunnen niet meer naar binnen tot de eerste break om 11.00 uur.

Zondag 14 april 2019

Start seminar 09.30 uur – einde 16.00 uur. Deelnemers die te laat zijn kunnen niet meer naar binnen tot de eerste break om 11.00 uur.

Fotograferen en/of filmen tijdens beide seminardagen is niet toegestaan. Na de lunch op zaterdag wordt een groepsfoto gemaakt die met iedere deelnemer wordt gedeeld.

Dit is een seminar zonder hond!

Overnachten / Hotelrooms

Wij hebben speciale afspraken gemaakt met Hotel van der Valk. Hotelkamers zijn beschikbaar tegen speciale tarieven. Vraag naar het contractnummer tijdens het inschrijven voor het seminar. (let op, de speciale tarieven gelden alleen wanneer u rechtstreeks uw kamer boekt bij hotel Venlo. Wanneer u boekt via bookingsites, zoals booking.com, trivago, expedia of andere gelden deze tarieven niet.

Special prices available for booking a hotelroom. Ask for special rates number. Don’t book your room thru bookingsites, but directly at the hotel.

Vanaf nu kunt u inschrijven. De kosten bedragen € 250,00 inclusief lunch beide dagen. Early Bird optie is mogelijk voor € 220,00 bij inschrijving voor 01-01-2019. Indien u inschrijft voor 1 dag bedragen de kosten € 135,00 inclusief lunch. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen versturen wij de factuur met betaallink.
Uw plaats wordt enkel gegarandeerd na ontvangst van uw betaling. U heeft recht op een bezinningstermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u zonder opgaaf van reden uw inschrijving annuleren. Een mail sturen met uw factuurnummer vermeldt is voldoende. Na verstrijken van de termijn is annuleren niet mogelijk. Er volgt geen restitutie wanneer u verhinderd blijkt te zijn op een of meerdere dagen van het seminar. Wel biedt Calming Signs de mogelijkheid om bij onverhoopte verhindering de deelname over te dragen aan iemand anders. In verband met het te verstrekken certificaat van deelname dient dat tenminste 14 dagen voor aanvang van het seminar per e-mail aan ons worden gemeld.

From now on you can register. The costs are € 250.00 including lunch both days. Early Bird option is available for € 220.00 when registering before 01-01-2019. If you register for 1 day, the costs are € 135.00 including lunch. After we have received your registration, we will send you the invoice with payment link.
Your pitch is only guaranteed after receiving your payment. You are entitled to a reflection period of 14 days. Within this period, you can cancel your registration without giving any reason. Sending an e-mail with your invoice number is sufficient. After the deadline has passed, cancellation is not possible. There will be no refund if you are found to be unable to attend one or more days of the seminar. However, Calming Signs does offer the possibility to transfer the participation to someone else in case of unexpected hindrance. In connection with the certificate of participation to be provided, we have to  be notified by e-mail at least 14 days before the start of the seminar.

Meer info? More information needed?

Call Ellen Versteegen +31 6 82 93 56 24 or‬ Nelis Verhoeven +31 6 22 75 52 14